Ang Panalangin ng Panginoon: Ang Aming Ama Alin sa Langit (KJV)

Ang Panalangin ng Panginoon ay matatagpuan sa mga talata Mateo 6: 9-13 at Lucas 11: 2-4. Nagsisimula ito sa 'Ama namin na nasa langit.'

5 Magagandang Mga Padre Pio na Panalangin para sa Pagpapagaling at Himala

Alamin ang panalangin ng St. Padre Pio para sa paggaling na binigkas niya araw-araw. Ang isa sa kanyang mga paboritong himalang himala ay ang Novena to the Sacred Heart of Jesus.

5 Mga Himalang Panalangin upang Manalo ng Jackpot ng Lottery

Alamin ang isang himala sa himala para sa pagkapanalo ng jackpot sa lotto. Sabihin ang isa sa mga pagdarasal na ito upang makakuha ng malaking pera kapag kailangan mo ito.

7 Mga Nakatutulong na Panalangin para sa Travelling Mercies, Grace at Proteksyon

Alamin ang aking mga paboritong panalangin para sa mga naglalakbay na awa at proteksyon na basahin bago kumuha ng isang paglalakbay o bakasyon.

Mary Undoer ng Knots Panalangin at Novena

Sa post na ito matututunan mo ang Mary Undoer of Knots panalangin at nobena. Ang debosyong ito ay nilikha ni Papa Francis.

Ang Panalangin ng Bumbero para sa Mga Bumbero at Asawa

Sa post na ito matutuklasan mo ang panalangin ng magandang bumbero para sa mga bumbero at kanilang asawa. Ang dasal na ito ay isinulat ni A.W. Linn.

Mga Panalangin para sa Proteksyon, Patnubay at Kaligtasan

Alamin ang malakas na mga panalangin para sa proteksyon na masagot. Ang mga pagdarasal na ito ay ginamit upang makatanggap ng proteksyon at kaligtasan mula sa Diyos nang kinakailangan ko ito.

Panalangin kay St. Michael the Archangel for Protection

Sa post na ito malalaman mo ang orihinal na panalangin kay Saint Michael the Archangel para sa proteksyon mula sa kasamaan.

Panalangin sa The Holy Spirit for Miracles

Sa post na ito malalaman mo ang isang himalang himala sa Banal na Espiritu, na madalas na tinatawag na Panalanging Banal na Espiritu.

Mga Panalangin ng Mga Banal na Boondock: Kahulugan at Pinagmulan ng Bibliya

Alamin ang panalangin ng Boondock Saints na pinasikat sa pelikulang 1999 ng parehong pangalan. Plus tuklasin ang kahulugan at pinagmulan ng The Family Prayer.

Memorare Panalangin sa Mahal na Birheng Maria

Ang Panalangin sa Memorare ay isa sa pinakatanyag na panalanging Marian at napatunayan na gumawa ng mga himala sa huling 500 taon.

3 Kamangha-manghang Arkanghel Raphael Mga Panalangin para sa Pagaling

Sa post na ito matutuklasan mo ang aking paboritong mga panalangin ni Archangel Raphael para sa paggaling.

Mga Footprint sa Sand Poem

Ang mga footprint sa Buhangin ay isang magandang tulang Kristiyano tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos kahit na kung mahirap ang panahon. Matuto nang higit pa tungkol sa kahulugan ng mga footprints na panalangin.

Panalangin kay St. Jude: Patron ng Mga Walang Pag-asa na Kaso

Alamin ang isang espesyal na pagdarasal kay St. Jude, Patron Saint of Hopeless Cases at Lost Causes. Ang dasal na ito ng nobena ay napatunayan na gumawa ng mga himala para sa mga nangangailangan ng tulong.