Panalangin kay St. Jude: Patron ng Mga Walang Pag-asa na Kaso

Sa post na ito matututunan mo ang isang espesyal na pagdarasal kay St. Jude, Patron Saint of Hopeless Cases at Lost Causes.Sa katunayan:Ang dasal na ito ng nobena ay napatunayan na gumawa ng mga himala para sa mga nangangailangan ng tulong.Basahin upang malaman ang panalanging St. Jude?

Magsimula na tayo!Panalangin kay Saint Jude Thaddeus

Larawan ng Praying to St. JudeO pinakabanal na apostol, Santo Jude, tapat na lingkod at kaibigan ni Jesus, iginagalang at iginaganyak ka ng Iglesya sa buong mundo, bilang tagapagtaguyod ng mga kaso na walang pag-asa, at ng mga bagay na halos mawalan ng pag-asa.

Ipagdasal mo ako, na labis na miserable. Gumamit, pinakiusap ko sa iyo, ang partikular na pribilehiyong ipinagkaloob sa iyo, upang magdala ng nakikita at mabilis na tulong kung saan halos mawalan ng pag-asa ang tulong.

Tumulong sa akin sa tulong na ito sa labis na pangangailangan na ito, upang makatanggap ako ng aliw at tulong ng Langit sa lahat ng aking mga pangangailangan, pagdurusa, at pagdurusa, lalo na ...

(ipasok ang iyong kahilingan sa panalangin dito)

... at upang purihin ko ang Diyos kasama mo at ng lahat ng hinirang sa buong panahon.

Ipinapangako ko sa iyo, O pinagpalang Jude, na laging maalaala sa dakilang pabor na ito, upang palaging igalang ka namin bilang aking espesyal at makapangyarihang tagapagtaguyod, at buong pasasalamat na hikayatin ang debosyon sa iyo.

Amen.

Kahilingan ng Panalangin sa St. Jude

Mag-click dito upang mag-post ng isang panalangin kay St. Jude

Ang panalangin ng St. Jude Thaddeus ay maaaring magamit upang humingi ng tulong kapag ikaw ay nangangailangan ng tulong.

Ang isa sa mga pinakakaraniwang sanhi kung saan ipinatawag si St. Jude ay ang paggaling ng mga sakit, ngunit nakilala din siya na tulungan ang mga walang trabaho o naghihirap mula sa mga kahirapan sa pananalapi.

Siya ang Patron Saint ng mga desperadong sanhi, nawala na sanhi, at nawawalang mga artikulo. Siya rin ay isang santo ng patron ng mga desperadong sitwasyon na maaaring mapalingon sa tulong ng iba, kung hindi sa sarili. Sa katunayan, ang kanyang pangalan sa Griyego ay nangangahulugang maligtas o maihatid.

Maraming mga tao ang humingi ng tulong kay Saint Jude kapag sinubukan nilang malutas ang isang problema sa kanilang sarili ngunit nabigo. Ilang kadahilanan na binasa ng mga tao ang panalangin sa St. Jude ay maaaring isama ang pangangailangan:

  • Tulong sa pananalapi sa pagbabayad ng hindi inaasahang singil
  • Dagdag na pera upang magbayad ng buwanang bayad sa renta o mortgage
  • Cash upang magbayad ng malalaking bayarin sa medisina
  • Nagagamot para sa malalang mga problema sa kalusugan o hindi malubhang karamdaman
  • Himala upang ayusin ang mga kagyat na problema

Panalangin ni St. Jude Novena (9 Araw)

Ang Novena ay nangangahulugang siyam sa Latin at isang pagkakasunud-sunod ng mga panalangin na binabasa isang beses bawat araw sa loob ng siyam na magkakasunod na araw.

Ang mga pagdarasal sa Novena ay espesyal sapagkat kinakatawan nila ang siyam na araw na magkasamang nagdarasal ang 12 na Apostol bago ang Pentecost (Mga Gawa 1: 4-5). Pagkatapos ng siyam na araw na pagdarasal, ang mga Apostol ay napuno ng Banal na Espiritu, at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika habang binibigyan sila ng Espiritu ng pagsasalita (Mga Gawa 2: 4).

Ang pangyayaring biblikal na ito ang dahilan kung bakit ang panalangin ng St. Jude novena ay dapat basahin isang beses bawat araw sa loob ng 9 na magkakasunod na araw.

Sa panahon ng nobena na ito hinihiling namin para sa namagitan ni St. Jude o gumawa ng pagkilos para sa amin dahil ang aming mga problema ay napakalaking upang malutas nang mag-isa.

O Holy St Jude! Si Apostol at Martir, dakila sa kabutihan at mayaman sa mga himala, malapit sa kamag-anak ni Jesucristo, tapat na tagapamagitan para sa lahat na humihiling sa iyo, espesyal na tagapagtaguyod sa oras ng pangangailangan; sa iyo ay huminga ako mula sa kaibuturan ng aking puso, at mapagpakumbabang humingi sa iyo, na pinagkalooban ng Diyos ng napakalaking kapangyarihan, na tumulong sa akin; tulungan mo ako ngayon sa aking kagyat na pangangailangan at ibigay ang aking taimtim na petisyon. Hindi ko makakalimutan ang iyong mga biyaya at mga pabor na iyong nakukuha para sa akin at gagawin ko ang aking makakaya upang maikalat ang debosyon sa iyo. Amen.

Bakit Manalangin kay St. Jude, Patron Saint of Hopeless Cases at Lost Causes?

Si San Jude, na kilala rin bilang si Judas Thaddaeus, ay isa sa Labindalawang Apostol ni Jesus. Hindi malito kay Judas Iscariot, ang nagtaksil kay Cristo. Si Judas Thaddaeus ay madalas na tinutukoy lamang bilang Jude sa bibliya.

Dahil sa dalawang apostol, sina Hudas Thaddaeus at Judas Iscariot, na mayroong parehong pangalan, pinaniniwalaang maraming mga Kristiyano ang umiwas sa pagdarasal para sa tulong mula kay San Jude sapagkat hindi nila nais na tawagan ang maling Judas nang hindi sinasadya.

Marami ang naniniwala na dahil si St. Jude ay madalas na hindi pinapansin sa pagdarasal, naging masigasig siyang tulungan ang sinumang humiling sa kanya na mamagitan. Napakaraming sa gayon ay makakatulong siya sa halos anumang nawawalang dahilan o walang pag-asa na kaso upang mapatunayan ang kanyang debosyon kay Cristo.

Iyon ang dahilan kung bakit siya ang patron ng mga desperadong kaso at nawala ang mga sanhi sa Roman Catholic Church.

Ayon sa Bagong Tipan, si San Jude ay kamag-anak ni Jesus, posibleng kapatid o pinsan (Mateo 13: 55-56). Sinasabing siya ay isang karpintero (Marcos 6: 3).

Nangaral siya sa Jerusalem at Samaria. Sa paglaon siya ay martir sa Persia sa pamamagitan ng paglalagari sa dalawa, at pagkatapos ay inilibing siya ng isang hindi pinangalanan na babae at ang kanyang katawan ay himala na muling pinagsama.

Ipinagdiriwang ng Eastern Orthodox Church ang kanyang araw ng kapistahan sa Oktubre 28.

Ano ang Gagawin Pagkatapos Mong Sabihin ang Panalangin sa St. Jude

Pagkatapos ng pagdarasal kay St. Jude maaari kang matuksong umupo at maghintay, ngunit iyon ay magiging isang malaking pagkakamali.

Gumagawa ang Diyos ng mga himala araw-araw at nais din niyang tulungan ka. Gayunpaman, kung minsan sa halip na gawin ang gawaing himala para sa atin, itinuro tayo ng Diyos sa tamang direksyon at hinihiling sa amin na gumawa ng aksyon.

(Pagkatapos ng lahat, inilagay tayo sa lupa upang luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa, hindi sa ibang paraan.)

Ang isang paraan upang maipakita natin ang katauhan ng Diyos para sa iba ay ang responsibilidad para sa ating mga problema, maging mapagpakumbaba, at humingi ng tulong kapag kailangan natin ito.

Kaya pagkatapos mong sabihin ang panalanging St. Jude, narito ang ilang mga bagay na maaari mong gawin upang makakuha ng tulong sa iyong mga problema:

Ano ang Susunod na Gawin Kung Nahaharap ka sa Foreclosure

Kung hindi mo magawang magbayad ng iyong mortgage at nasa peligro ng foreclosure, maaaring may pag-asa pa.

Ang Kagawaran ng Pabahay at Pag-unlad ng Lungsod ng Estados Unidos (HUD) ay nagbibigay ng isang libreng listahan ng mga naaprubahang tagapayo sa pag-iwas sa foreclosure sa buong bansa. Ang mga tagapayo na ito ay maaaring mag-alok ng impormasyon at tulong upang matulungan kang maiwasan ang foreclosure.

Matapos mong makipag-ugnay sa isang tagapayo, dapat mong ipagbigay-alam sa iyong nagpapahiram na nagtatrabaho ka upang malutas ang iyong sitwasyon sa foreclosure. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga may-ari ng bahay na tumatanggap ng payo sa foreclosure ay mas malamang na mawala ang kanilang mga bahay at maaaring makatanggap ng malalaking pagbawas sa kanilang buwanang pagbabayad ng mortgage sa pagpasok sa isang programa sa pagbabago ng utang.

Mag-click dito upang makahanap ng isang tagapayo sa pag-iwas sa foreclosure na malapit sa iyo

Ano ang Susunod na Gagawin Kung Mayroon kang Mga Nakalipas na Takdang Pagsingil

Sa pangyayaring nalampasan mo na ang mga angkop na bayarin na nag-iipon, ngunit pakiramdam mo ay walang pag-asa at labis na magtrabaho, magagamit ang tulong.

Ang mga ahensya ng Consumer Credit Counselling ay mga organisasyong hindi kumikita na nagbibigay ng tulong sa pananalapi sa mga nangangailangan. Matutulungan ka nila na makabuo ng isang plano upang mabayaran ang utang, dagdagan ang pagtitipid at pagbutihin ang iyong sitwasyong pampinansyal.

Ang ilan sa mga pinaka-karaniwang solusyon na ibinibigay ng mga ahensya ay kasama ang mga plano sa pamamahala ng utang, pag-ayos ng utang at pag-uusap sa utang.

Mag-click dito upang mag-book ng isang pribadong sesyon ng coaching

Ano ang Susunod na Gagawin Kung Mayroon kang Malubhang Mga Suliranin sa Kalusugan

Kung mayroon kang mga malubhang problema sa kalusugan at hindi sigurado kung saan lumiliko, maraming mga pagpipilian na magagamit sa mga indibidwal na may mababang kita at mga walang segurong pangkalusugan.

Isaalang-alang ang pagbisita sa isang sentro ng kalusugan na sinusuportahan ng Health Resources and Services Administration. Ang mga sentro na ito ay nakabase sa pamayanan at nag-aalok ng pangunahin at pag-iingat na pag-aalaga sa mga pasyente anuman ang kanilang kakayahang magbayad.

Mag-click dito upang makahanap ng isang sentro ng pangangalagang pangkalusugan sa komunidad na malapit sa iyo

Ngayon na ang Iyong Gilas

At ngayon nais kong marinig mula sa iyo.

Ano ang kahulugan sa iyo ng dasal na Saint Jude?

Paano hinawakan ni St. Jude, Patron Saint of Hopeless Cases ang iyong buhay?

Mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba ngayon.

p.s. Naisip mo ba kung ano ang hinaharap para sa iyong buhay pag-ibig?

Kagiliw-Giliw Na Mga Artikulo