Ang Panalangin ng Panginoon: Ang Aming Ama Alin sa Langit (KJV)

Sa post na ito malalaman mo ang Panalangin ng Panginoon (kilala rin bilang Panalangin ng aming Ama) at kung bakit napakalakas nito.Sa katunayan:Ang tradisyunal na dasal na ito ay may malaking epekto sa aking buhay nang dumaan ako sa isang mahirap na oras kamakailan.Handa nang malaman ang Panalangin ng Panginoon?

Magsimula na tayo!Basahin Susunod:Kung Paano Ang Isang Nakalimutang 100-Taong-Taong Lumang Panalangin Binago ang Aking Buhay

Nasaan ang Panalangin ng Panginoon sa Bibliya?

Maaaring pamilyar ka sa dasal na ito sapagkat makikita ito sa mga aklat nina Mateo at Lukas sa Bibliya. Mas partikular, ang Panalangin ng Panginoon ay matatagpuan sa Mateo 6: 9-13 at Lucas 11: 2-4.Narito ang King James Version ng panalangin:

Ang Panalangin ng Panginoon: Mateo 6: 9-13 Bersyon (KJV)

Ama namin na nasa langit, Banal ang iyong pangalan. Dumating ang iyong kaharian, ang iyong kalooban ay matupad sa lupa, na kung paano sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga utang, tulad ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, ngunit iligtas mo kami sa kasamaan: Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailan man. Amen.

Ang Panalangin ng Panginoon: Lukas 11: 2-4 Bersyon (KJV)

Ama namin na nasa langit, Banal ang iyong pangalan. Dumating ang iyong kaharian. Matutupad ang iyong kalooban, tulad ng sa langit, sa lupa. Bigyan mo kami ng araw-araw na aming tinapay sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan; sapagkat pinatawad din namin ang bawat may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso; ngunit iligtas mo kami sa kasamaan.

Ano ang Panalangin ng Panginoon?

Ang Panalangin ng Panginoon ay isang maikli ngunit malakas na panalangin. Ito ay isa sa pinakatanyag at pinakatanyag na panalanging Kristiyano. Ayon sa Christian script, ang Panalangin ng Panginoon ay ibinigay ni Jesucristo sa kanyang mga alagad sa Sermon sa Bundok (Mateo 6: 9–13).

Ang klasikong piraso ng banal na kasulatan na ito ay maaaring bigkasin bilang bahagi ng personal na debosyon o sa panahon ng mga serbisyong panrelihiyon. Madalas din itong paksa ng akademikong pag-aaral o talakayan para sa istrukturang istraktura at nilalaman nito.

Ang panalangin ay binubuo ng anim na kahilingan na hiniling ni Jesus sa Diyos mula sa Mateo 6: 9 hanggang 13 sa Bagong Tipan. Ang pagkakaroon nito ay pinatunayan ng epigraphy at iba pang mga sinaunang dokumento, ngunit marahil ito ay unang naitala noong ika-apat na siglo.

Ang bawat parirala ng panalangin ay nag-aalok ng isang sulyap sa puso ng ating makalangit na Ama at nagsisilbing isang pagkakataon upang yakapin ang Kanyang ugnayan, Kanyang proteksyon, at ang Kanyang pagkakaloob sa ating pang-araw-araw na buhay.

Ang simula ng Panalangin ng Panginoon ay laging nagsisimula sa Aming Ama na nasa langit…

Sa Mateo kabanata 6, itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tamang paraan ng pagdarasal. Sinabi Niya na kapag nagdarasal ka dapat kang pumasok sa iyong silid, kubeta, o pribadong lugar, isara ang pinto, at manalangin sa iyong Ama na hindi nakikita. Kung magdarasal ka ng ganito gantimpala ka.

Ipinaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad na hindi mo kailangang magsalita ng labis sa iyong mga panalangin. Alam ng iyong Ama ang kailangan mo bago mo siya tanungin. Sa madaling salita, panatilihing maikli at kaibig-ibig ang iyong mga panalangin.

Sa wakas, ipinaliwanag ni Jesus na kung nais mong patawarin ang iyong mga kasalanan, dapat mong patawarin ang iba para sa kanilang mga kasalanan (o mga pagkakasala).

Kaugnay: Ang Panalangin ng Panginoon ay Ipinaliwanag ang Taludtod ayon sa Taludtod

Ngayon na ang Iyong Gilas

Kaya't ngayong natutunan mo kung ano ang Panalangin ng Panginoon at kung bakit napaka-espesyal nito, nais kong marinig mula sa iyo.

Kailan mo unang nalaman ang Panalangin ng Panginoon?

Ano ang kahulugan sa iyo ng Panalangin ng Panginoon?

Alinmang paraan, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba ngayon.

p.s. Naisip mo ba kung ano ang hinaharap para sa iyong buhay pag-ibig?

Kagiliw-Giliw Na Mga Artikulo