3 Kamangha-manghang Arkanghel Raphael Mga Panalangin para sa Pagaling

Nagdarasal kay Archangel Raphael PhotoSa post na ito matutuklasan mo ang pinakamakapangyarihang mga panalangin ng Archangel Raphael para sa paggaling.Sa katunayan:Sa Hebrew, ang ibig sabihin ni Raphael ay gumagaling ang Diyos at kilala siya bilang Banal na Tagagamot. Inaasahan ko na ang mga dasal na ito ay makakatulong na pagalingin ang mga nangangailangan, kapwa pisikal at espiritwal.

Handa nang malaman ang aking mga paboritong panalangin kay St. Raphael the Archangel?Magsimula na tayo.

Panalangin kay Archangel Raphael

O Maluwalhating Arkanghel San Raphael, dakilang prinsipe ng makalangit na korte, ikaw ay bantog para sa iyong mga regalo ng karunungan at biyaya. Ikaw ay isang gabay ng mga taong naglalakbay sa lupa o dagat o hangin, aliw ng mga nagdurusa, at kanlungan ng mga makasalanan. Nakikiusap ako sa iyo, tulungan mo ako sa lahat ng aking pangangailangan at sa lahat ng pagdurusa sa buhay na ito, tulad ng dating pagtulong mo sa batang si Tobias sa kanyang paglalakbay. Dahil ikaw ang gamot ng Diyos buong kababaang-loob kong ipinagdarasal na pagalingin mo ang maraming mga karamdaman ng aking kaluluwa at mga sakit na nagdurusa sa aking katawan. Lalo na humihiling ako sa iyo ng pabor (banggitin ang iyong espesyal na hangarin), at ang dakilang biyaya ng kadalisayan upang ihanda ako na maging templo ng Banal na Espiritu. Amen.

Maikling Panalangin kay San Raphael na Arkanghel

Si San Raphael, ang Arkanghel, arrow at gamot ng Banal na Pag-ibig, ay sinaktan ang aming mga puso, hinihiling namin sa iyo, sa nasusunog na pag-ibig ng Diyos at hinayaan na ang sugat na ito ay hindi gumaling, upang kahit sa pang-araw-araw na buhay maaari kaming laging manatili sa landas ng pag-ibig at mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen.

Pagdarasal ng Panalangin kay St. Raphael

Ang Banal na Arkanghel Raphael, na nakatayo nang malapit sa trono ng Diyos at nag-aalok sa Kanya ng aming mga panalangin, pinupuri kita bilang espesyal na Kaibigan at Sugo ng Diyos. Pinili kita bilang aking Patron at hinahangad na mahalin at sundin kita tulad ng ginawa ng batang si Tobias. Inilaan ko sa iyo ang aking katawan at kaluluwa, lahat ng aking gawain, at aking buong buhay. Nais kong ikaw ay maging aking Patnubay at Tagapayo sa lahat ng mapanganib at mahirap na mga problema at desisyon sa aking buhay. Tandaan, minamahal na Saint Raphael, na ang biyaya ng Diyos ay nagpapanatili sa iyo kasama ang mabubuting mga anghel sa langit nang ang mga mapagmataas ay itinapon sa impiyerno. Nakikiusap ako sa iyo, samakatuwid, na tulungan mo ako sa aking pakikibaka laban sa mundo, sa laman, at sa diyablo. Ipagtanggol mo ako mula sa lahat ng mga panganib at sa bawat pagkakataong magkasala. Lagi akong idirekta sa paraan ng kapayapaan, kaligtasan, at kaligtasan. Ialok ang aking mga panalangin sa Diyos habang inaalok mo ang mga kay Tobias, upang sa pamamagitan ng iyong pamamagitan ay makamit ko ang mga biyayang kinakailangan para sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Alalahanin mo ako at laging humingi para sa akin sa harap ng Mukha ng Anak ng Diyos. Tulungan mo akong mahalin at paglingkuran ang aking Diyos nang matapat, upang mamatay sa Kanyang biyaya, at sa wakas ay magkaroon ng kakayahang sumali sa iyo sa nakikita at purihin ang Diyos magpakailanman sa langit. Amen.

Ngayon na ang Iyong Gilas

At ngayon nais kong marinig mula sa iyo.Alin sa mga panalangin na ito ng Archangel Raphael ang iyong paborito?

Paano hinawakan ni St. Raphael ang arkanghel ang iyong buhay?

Alinmang paraan ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-iwan ng isang komento sa ibaba ngayon.

p.s. Naisip mo ba kung ano ang hinaharap para sa iyong buhay pag-ibig?

Kagiliw-Giliw Na Mga Artikulo