Patakaran sa Pagkapribado

Ang Ekolss ay nakatuon sa pag-iingat ng aming mga customer at pribadong impormasyon ng empleyado at tinitiyak ang pinakamataas na antas ng pagiging kompidensiyal ng mga tala. Inilalarawan ng Patakaran sa Pagkapribado ang impormasyong kinokolekta namin, kung paano namin ito ginagamit, at ang mga pamantayan at pamamaraan sa lugar upang mapangalagaan ang iyong personal na impormasyong hindi pampubliko.Ang Ekolss, mga tauhan nito, at mga kaakibat nito ay mahigpit na sumusunod sa Patakaran sa Privacy na ito at ang mga kasanayan sa seguridad at pamamaraan na inilalarawan dito upang matiyak ang pagiging kompidensiyal ng impormasyon ng customer. Patakaran ni Ekolss na sumunod sa lahat ng mga batas at regulasyon ng federal at estado na nauugnay sa privacy ng pribadong impormasyon (PI) at pribadong impormasyon sa kalusugan (PHI) ng aming mga customer.Nakatanggap kami ng isang bilang ng iba't ibang mga uri ng impormasyon tungkol sa iyo, kabilang ang:Ang impormasyong kinakailangan kapag nag-sign up ka para sa site, pati na rin ang impormasyong pinili mo upang ibahagi.

Kung pupunta ka sa site sa pamamagitan ng isang employer o nagbabayad ng insurer tulad ng isang Program ng Tulong sa empleyado (EAP) kung gayon mayroong karagdagang impormasyon na nakolekta ng mga Partido na ito. Karaniwang nakolekta ang impormasyong ito upang kumpirmahing ang iyong pagiging karapat-dapat sa EAP o administrator ng benefit ng network at hindi ibinabahagi sa iyong Provider (na magkokolekta ng iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay). Dagdag dito, ang iyong Pinapasukan o ang Pinapasukan ng subscriber ng iyong mga benepisyo ay hindi ibibigay sa impormasyong ito (malamang na binigyan mo sila ng katulad na impormasyon sa iyong file ng empleyado maliban kung ikaw ay miyembro ng pamilya ng isang karapat-dapat na empleyado).Maliban sa pinahihintulutan ng batas o tulad ng inilarawan sa ibaba, hindi isiniwalat ng Ekolss ang anumang PI / PHI tungkol sa mga customer nito, o dating mga customer, o empleyado, sa sinuman. Ang Ekolss ay hindi nagbebenta ng mga listahan o impormasyon sa customer.

Ang impormasyong Kinokolekta ng Ekolss para sa Mga Customer

Kinokolekta, pinapanatili, at ginagamit ng Ekolss ang PI / PHI mula sa mga customer upang isama ang mga sumusunod:● Ang impormasyong kinakailangan kapag nag-sign up ka para sa site, pati na rin ang impormasyong pinili mo upang ibahagi.

● Kinakailangan na impormasyon tulad ng iyong pangalan, email address, kaarawan, at kasarian. Gumagamit kami ng mga email address na bumalik upang sagutin ang email na natanggap namin. Ang mga nasabing address ay hindi ginagamit para sa anumang ibang layunin at hindi ibinabahagi sa mga panlabas na partido.

● Mga Username at User ID, na isang paraan upang makilala ka sa mga Ekol. Ang isang User ID ay isang hanay ng mga numero at ang isang username sa pangkalahatan ay ilang pagkakaiba-iba ng iyong pangalan.

● 'Impormasyon Pampubliko' na nangangahulugang ang impormasyong pinili mo upang isapubliko, pati na rin ang impormasyong laging magagamit ng publiko.

● Ang impormasyong nai-post sa isang panggrupong chat o moderated session at impormasyong itinatago sa loob ng isa sa isang sesyon.

● Ang 'Impormasyon sa Pakikipag-ugnay' ay isang personal na impormasyon at o pamilya / kaibigan / ugnayan na kumpidensyal na iniimbak ng Ekolss para ma-access ng iyong Therapist sakaling may emergency o krisis sa kalusugan ng isip.

● Impormasyon na natatanggap ng Ekolss sa mga form, kasama, ngunit hindi limitado sa, pagkilala ng impormasyon tulad ng address, numero ng telepono, e-mail address na nauugnay sa mga proyekto ng customer;

● Impormasyon sa pagbabangko para sa mga layunin sa pagsingil; tulad ng account # at impormasyon sa pagruruta para sa mga hangarin sa pag-invoice

Ang impormasyong Kinokolekta ng Ekolss para sa Mga empleyado at Sub-Kontratista

Inaatasan kami ng batas na pederal na kumuha, mag-verify, at magtala ng personal na impormasyon - tulad ng iyong pangalan, address at petsa ng kapanganakan - upang kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan, numero ng seguridad sa lipunan at impormasyon sa pagbabangko.

Kinokolekta, pinapanatili, at ginagamit ng Ekolss ang PI mula sa mga empleyado at subkontraktor kabilang ang mga sumusunod:

● Impormasyon na natatanggap ng Ekolss sa mga aplikasyon o iba pang mga form, kasama ang, ngunit hindi limitado sa, pagkilala ng impormasyon tulad ng address, numero ng telepono, e-mail address, numero ng social security, petsa ng kapanganakan, pangalan ng dalaga ng ina, kasaysayan ng medikal;

● Federal Tax ID #;

● Mga talaang medikal;

● Impormasyon sa pamumuhunan;

● Mga pagsusuri sa seguridad sa background

Impormasyon Maaaring Maibahagi ang Ekolss

Ang Ekolss ay isang 'DBA' na ginamit ng Groop Internet Platform Inc. na nagpapatakbo ng site at pinapanatili ang Data. Pinananatiling lihim namin ang iyong impormasyon maliban kung kinakailangan ang paghayag o pinahihintulutan ng batas (halimbawa sa mga katawan ng gobyerno at mga ahensya ng nagpapatupad ng batas o sa panahon ng emerhensiya pangyayari na hinuhusgahan ng iyong Therapist na nagtatrabaho sa mga lokal na awtoridad). Pangkalahatan, ginagamit lamang namin ang iyong impormasyon sa loob ng aming kumpanya. Gayunpaman, kung minsan ay gumagamit kami ng mga third party upang maproseso ang iyong impormasyon (halimbawa bilang mga tagabigay ng pagbabayad ng credit card). Kinakailangan namin ang mga third party na sumunod nang mahigpit sa mga tagubilin nito at hinihiling namin na hindi nila gamitin ang iyong personal na impormasyon para sa kanilang sariling mga layunin sa negosyo.

Ang Mga Gamit ng Kolektadong Data ng Ekolss

Gumagamit ang Ekolss ng hindi pagkilala at pagsasama-sama ng impormasyon upang mas mahusay na idisenyo ang aming Web site at gamitin sa pagsasaliksik at pag-aaral ng trend. Halimbawa, maaari naming sabihin sa isang advertiser na X bilang ng mga indibidwal ang bumisita sa isang tiyak na lugar sa aming Web site, o sa bilang ng mga kalalakihan at Z na bilang ng mga kababaihan ang pumuno sa isang survey sa site o form, ngunit hindi namin isisiwalat ang anumang maaaring ginamit upang makilala ang mga indibidwal. Nagbibigay lamang kami ng data sa aming mga kasosyo, kung mayroon man, pagkatapos naming alisin ang iyong pangalan at anumang iba pang personal na pagkilala ng impormasyon mula rito, o isama namin ito sa data ng ibang tao sa isang paraan na hindi ka na nito personal na kinikilala.

Gumagamit ang Ekolss ng hindi pagkilala (De-Identified o form na 'Safe Harbor') at pinagsama-samang impormasyon tungkol sa mga tugon sa mga pagsusuri sa kinalabasan na klinikal (personal na pagtatasa), at ang dalas ng paggamit ng serbisyo ng Ekolss. Ang mga pagsisikap na ito ay nagpapabuti sa pagsusuri ng programa.

Ang hindi nagpapakilala at pinagsamang data ay maaari ding mai-publish sa pamamagitan ng iba't ibang mga platform sa media / akademikong journal. Walang personal na impormasyon sa pagkilala na nakatali sa mga resulta, at ang Ekolss ay hindi nagbabahagi ng anumang maaaring magamit upang makilala ang iyong account o iyong pribadong impormasyon.

Paminsan-minsan, maaari kaming gumamit ng impormasyon ng customer para sa bago, hindi inaasahang mga paggamit na hindi dating isiniwalat sa aming paunawa sa privacy. Kung ang aming mga kasanayan sa impormasyon ay nagbago sa anumang oras sa hinaharap makikipag-ugnay kami sa iyo bago namin magamit ang iyong data para sa mga bagong hangaring ito upang maabisuhan ka tungkol sa pagbabago ng patakaran at bigyan ka ng kakayahang mag-opt out sa mga bagong paggamit.

Ang Ekolss ay nag-iimbak lamang ng data hangga't kinakailangan upang magbigay ng mga produkto at serbisyo sa iyo at sa iba pa, kasama ang mga nailarawan sa itaas at para sa ligal na proteksyon o kung kinakailangan ng mga naaangkop na batas at regulasyon.

Maaaring paganahin ng mga Ekol ang pag-access sa pampublikong impormasyon na naibahagi sa pamamagitan ng aming mga serbisyo.

Maaaring payagan ng mga Ekol ang mga service provider na ma-access ang impormasyon upang matulungan nila kaming magbigay ng mga serbisyo. Ginagamit ang mga IP address upang makilala ang lokasyon ng mga gumagamit, ang bilang ng mga pagbisita mula sa iba't ibang mga bansa at upang hadlangan ang nakakagambalang paggamit; at upang pag-aralan at pagbutihin ang mga serbisyong inaalok sa aming website, hal. upang mabigyan ka ng pinaka-karanasan sa pag-navigate ng user-friendly.

Ang ilang impormasyon ay kinakailangan upang maibigay sa iyo ang mga serbisyo, kaya tatanggalin lamang namin ang impormasyong ito pagkatapos mong tanggalin ang iyong account. Ang ilang mga paraan ng pagpoproseso (pagpapadala ng impormasyong pang-promosyon, pag-profile sa komersyo, pag-uugali sa pag-uugali, lokasyon ng geo, atbp.) Ay maaaring mangailangan ng malinaw na pahintulot ng Gumagamit. Ang tiyak na impormasyon ay maaaring ipakita sa mga pahina ng Site na may kaugnayan sa mga partikular na serbisyo o pagproseso ng Data na ibinigay ng Gumagamit ng Site.

Kapag hiniling, nagbibigay kami ng mga bisita sa site ng access sa isang paglalarawan ng impormasyon na pinapanatili namin tungkol sa kanila. Gumagamit ang Ekolss.com ng mga teknolohiya sa pag-encrypt na pamantayan sa industriya kapag naglilipat at tumatanggap ng data ng consumer na ipinagpalit sa aming site. Kung sa palagay mo ay hindi sumusunod ang site na ito sa nakasaad na patakaran sa impormasyon, maaari kang makipag-ugnay sa amin sa mga address o numero ng telepono sa ibaba.

Para sa nilalamang sakop ng mga karapatan sa intelektwal na pag-aari, tulad ng mga larawan at video na partikular mong binibigyan ang Ekolss.com ng isang hindi eksklusibo, maililipat, sub-licensable, walang royalti, buong mundo na lisensya upang magamit ang anumang nilalaman ng IP na nai-post mo o kaugnay ng Ekolss.com (Lisensya ng IP). Nagtatapos ang Lisensya ng IP na ito kapag tinanggal mo ang iyong nilalaman sa IP o ang iyong account maliban kung naibahagi ang iyong nilalaman sa iba, at hindi nila ito tinanggal. Ang Talata na ito ay HINDI nalalapat sa mga larawan, larawan o iba pang mga video na ibinahagi LAMANG sa iyong Therapist sa iyong pribadong 'Room' sa Platform.

Kapag tinanggal mo ang nilalaman ng IP, tatanggalin ito sa paraang katulad sa pag-alis ng laman ng recycle bin sa isang computer. Gayunpaman, naiintindihan mo na ang tinanggal na nilalaman ay maaaring magpatuloy sa mga backup na kopya para sa isang makatuwirang tagal ng panahon (ngunit hindi magagamit sa iba).

Pagbubunyag ng Personal na Impormasyon

Hindi kami nagbabahagi ng personal na impormasyon na hindi pampubliko tungkol sa aming mga customer (kasalukuyan, dati at potensyal) sa sinuman, maliban sa hinihiling ng batas, o tulad ng sumusunod:

● Sa sinumang tao kapag pinahintulutan mo ang nasabing pagsisiwalat;

● Sa mga consultant at technician ng computer service o iba pang consultant sa seguridad, sa

upang matiyak ang pagiging kompidensiyal at seguridad ng mga tala ng customer at empleyado;

● Sa mga nagbibigay ng serbisyo sa pananalapi o consultant upang maisagawa ang mga hiniling na serbisyo,

at / o upang maprotektahan laban sa o maiwasan ang aktwal o potensyal na pandaraya, hindi pinahintulutan

mga transaksyon, paghahabol, o iba pang pananagutan;

● Sa mga independiyenteng auditor o consultant upang maisagawa ang peligro sa institusyon

kontrolin;

● Sa mga ahensya ng gobyerno o regulasyon, kabilang ang mga organisasyong kumokontrol sa sarili

at upang sumunod sa isang ligal na panawagan, utos ng korte, subpoena o isang katulad na ligal

proseso, pag-audit o pagsisiyasat;

● Upang ipagpalit ang mga repository ng data

Proteksyon: Paano namin Pinoprotektahan ang Personal na Impormasyon

Pinaghihigpitan namin ang pag-access sa impormasyon tungkol sa iyo sa mga empleyado na kailangang malaman ang impormasyong iyon bilang bahagi ng kanilang mga responsibilidad sa trabaho. Tinuturuan din namin ang aming mga empleyado tungkol sa kahalagahan ng pagiging kompidensiyal at privacy ng customer sa pamamagitan ng karaniwang mga pamamaraan sa pagpapatakbo, mga espesyal na programa sa pagsasanay, at aming Code of Conduct. Gumagawa kami ng mga naaangkop na hakbang sa disiplina upang ipatupad ang mga responsibilidad sa privacy ng empleyado. Bumuo kami ng pag-iingat na sumusunod sa mga regulasyong pederal upang matiyak ang seguridad at pagiging kompidensiyal ng mga tala ng customer at impormasyon, upang bantayan laban sa anumang inaasahang banta o panganib sa seguridad o integridad ng naturang mga talaan, at upang maprotektahan laban sa hindi awtorisadong pag-access sa o paggamit ng naturang mga talaan o impormasyon na maaaring magresulta sa malaking pinsala o abala sa aming mga customer o sa aming mga empleyado.

Ang Ekolss ay nagpapanatili ng mahigpit na mga pamamaraan sa seguridad ng impormasyon, kabilang ang mga pangangalaga sa pisikal, elektronik at pang-pamamaraan, upang maprotektahan ang pagiging kompidensiyal ng iyong impormasyon. Nagsasagawa kami ng semi-taunang Mga Pagsusuri sa Privacy ng Panganib at pag-aayos upang ma-update ang aming teknolohiya upang mapabuti ang proteksyon ng pag-iimbak ng impormasyon.

Pinoprotektahan namin ang hindi pampubliko na personal na impormasyon sa pamamagitan ng

● Pinaghihigpitan ang pag-access sa impormasyon ng customer sa mga tauhang iyon lamang kung saan kinakailangan ang impormasyon;

● Pagpasok sa nakasulat na mga kasunduan sa pagsulat ng pagiging kompidensiyal / di-pagsisiwalat sa mga nagbibigay ng serbisyo ng third party para sa ilang mga pagsisiwalat;

● Pagpapanatili ng mga pangangalaga sa pisikal, elektronik, at pamaraan na sumusunod sa mga nauugnay na batas at regulasyon; at

● Pagsasagawa ng isang programa sa pagsasanay sa Pagsasanay at Kamalayan upang magkaroon ng komunikasyon at maturuan ang mga empleyado tungkol sa mga patakaran at pamamaraan sa seguridad ng impormasyon upang maipaalam sa kanila ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa pangangalaga ng mga mapagkukunan ng impormasyon.

● Gumagamit ang Ekolss ng mga hadlang sa firewall at mga digital na sertipikasyon upang mapanatili ang seguridad ng iyong online na session at impormasyon.

● Hindi kami nangongolekta ng anumang impormasyong hindi pampubliko tungkol sa mga bisita sa aming website, maliban kung ang impormasyon ay kusang ibinigay sa amin o nagmula sa pag-navigate sa website at paggamit ng website ng Ekolss at mga online platform.

● Maaari naming tipunin at pag-aralan ang impormasyon tungkol sa paggamit ng aming website, kabilang ang pangalan ng domain, ang bilang ng mga hit, ang mga pahina na binisita, naunang / kasunod na mga site na binisita at haba ng sesyon ng gumagamit. Ang impormasyong ito ay maaaring makolekta sa pamamagitan ng paggamit ng cookies. Gumagamit ang Ekols ng cookies at mga katulad na teknolohiya upang subaybayan ang paggamit ng website at upang matugunan ang mga isyu sa seguridad. Maaari din kaming gumamit ng cookies upang maiimbak ang iyong mga kagustuhan na nauugnay sa paggamit ng aming website. Ang cookie ay isang maliit na halaga ng data, na kadalasang may kasamang isang natatanging identifier na ipinapadala sa iyong computer, tablet, phablet, cell phone o iba pang elektronikong aparato (tinukoy dito bilang isang 'aparato') browser mula sa computer ng isang website at nakaimbak. sa hard drive ng iyong aparato. Ang bawat website ay maaaring magpadala ng sarili nitong cookie sa iyong browser kung pinapayagan ito ng mga kagustuhan ng iyong browser, ngunit (upang maprotektahan ang iyong privacy) pinapayagan lamang ng iyong browser ang isang website na i-access ang mga cookies na naipadala na sa iyo, hindi ang mga cookies na ipinadala sa iyo ng iba pang mga site . Maraming mga site ang gumagawa nito tuwing bibisita ang isang gumagamit sa kanilang website upang subaybayan ang mga daloy ng trapiko.

Itinatala ng cookies ang impormasyon tungkol sa iyong mga kagustuhan at pinapayagan kaming ipasadya ang Ekols sa iyong mga interes. Sa kurso o anumang pagbisita sa Site, ang mga pahinang nakikita mo, kasama ang isang cookie, ay na-download sa iyong aparato. Maraming mga website ang gumagawa nito, dahil pinapayagan ng cookies ang mga publisher ng website na gumawa ng mga kapaki-pakinabang na bagay tulad ng pag-alam kung ang aparato (at marahil ang gumagamit nito) ay bumisita sa website dati. Ginagawa ito sa isang paulit-ulit na pagbisita sa pamamagitan ng pag-check para sa cookie na naiwan doon sa nakaraang pagbisita. Ang impormasyon na ibinibigay ng cookies ay maaaring makatulong sa amin na pag-aralan ang profile ng aming mga bisita upang maibigay namin sa iyo ang isang mas mahusay na karanasan ng gumagamit.

Pagprotekta sa Privacy ng iyong kapwa Mga Gumagamit ng Ekolss

Sa panahon ng paggamit ng mga serbisyo ng Ekolss.com, hindi ka magpapadala o kung hindi man mag-post ng hindi pinahihintulutang komersyal na komunikasyon (tulad ng spam) sa Ekolss.com.

Hindi mo kokolektahin ang nilalaman o impormasyon ng mga gumagamit, o kung hindi man ma-access ang Ekolss.com, gamit ang mga awtomatikong paraan (tulad ng pag-aani ng mga bot, robot, gagamba, o scraper) nang walang pahintulot sa amin.

Hindi ka mag-a-upload ng mga virus o iba pang nakakahamak na code.

Hindi ka manghihingi ng impormasyon sa pag-login o mag-access ng isang account na pagmamay-ari ng ibang tao.

Hindi mo aapi-api, takutin, o guluhin ang sinumang iba pang User.

Hindi ka magpo-post ng nilalaman na: nakakainis, nagbabanta, o pornograpiya; nag-uudyok ng karahasan; o naglalaman ng kahubaran o graphic o malubhang karahasan.

Hindi ka magbibigay ng anumang maling personal na impormasyon sa Ekolss.com, o lumikha ng isang account para sa sinumang maliban sa iyong sarili nang walang pahintulot. Hindi ka lilikha ng higit sa isang personal na profile.

Pagpapatupad ng Privacy

Ang tauhang gumagamit ng mga mapagkukunan ng impormasyon ng Ekolss na taliwas sa patakarang ito ay maaaring mapailalim sa mga limitasyon sa paggamit ng mga mapagkukunang ito, pagsuspinde ng mga pribilehiyo (kabilang ang pag-access sa internet), pati na rin ang disiplina at / o ligal na pagkilos, kabilang ang pagwawakas ng trabaho. Ang mga empleyado, kontratista, consultant, intern, at lahat ng tauhang kaanib sa pamamagitan ng mga third party ay pumirma sa kasunduan sa Patakaran sa Privacy upang sumunod at pamamahalaan ng patakarang ito at ng Mga Patakaran sa Seguridad ng Impormasyon ng Ekolss sa pag-upa at muli taun-taon. Ang lahat ng mga empleyado ay may isinagawa na mga pagsusuri sa background. Ang lahat ng mga Therapist na kumikilos bilang mga kontratista ay dumaan sa mahigpit na proseso ng pag-vetting ng pagpupulong o paglampas sa mga pamantayang pamantayan ng kredensyal.

Mga Karapatang-kopya: Mga Ekol at Pagprotekta sa Mga Karapatan sa Intelektwal na Pag-aari ng Ibang Tao

Iginagalang namin ang mga karapatan ng ibang tao, at inaasahan naming gawin mo rin ito. Hindi ka magpo-post ng nilalaman o gumawa ng anumang pagkilos sa Ekolss.com na lumalabag o lumalabag sa mga karapatan ng ibang tao o kung hindi man lumalabag sa batas. Maaari naming alisin ang anumang nilalaman o impormasyong nai-post mo sa Ekolss.com kung naniniwala kaming nilalabag nito ang Patakaran sa Privacy o ang Mga Tuntunin ng Paggamit sa site na ito. Hindi mo gagamitin ang aming mga copyright o anumang nakalilito na magkatulad na marka, nang wala ang aming nakasulat na pahintulot. Kung mangolekta ka ng impormasyon mula sa Mga Gumagamit ng Ekolss, ikaw ay: kukuha ng kanilang pahintulot, linilinin na ikaw (at hindi ang Ekolss.com) ang mangolekta ng kanilang impormasyon, at mag-post ng isang patakaran sa privacy na nagpapaliwanag kung anong impormasyon ang iyong kinokolekta at kung paano mo ito magagamit. Hindi mo mai-post ang mga dokumento sa pagkakakilanlan ng sinuman o sensitibong impormasyon sa pananalapi sa Ekolss.com. Hindi mo mai-tag ang mga kapwa User ng Ekols o magpapadala ng mga paanyaya sa email sa mga hindi gumagamit nang walang pahintulot sa kanila.

Mga Portable Electronic Device

Ang Ekolss Platform ay magagamit sa maraming mga portable elektronikong aparato. Ibinibigay namin ang aming koneksyon sa mga serbisyong mobile nang libre, ngunit mangyaring magkaroon ng kamalayan na ang mga normal na rate at bayarin ng iyong carrier, tulad ng mga bayarin sa pagmemensahe ng teksto, ay maaari pa ring mailapat. Ibinibigay mo ang lahat ng mga karapatang kinakailangan upang paganahin ang Mga Gumagamit ng Ekolss na mai-sync (kasama ang pamamagitan ng isang application) ang kanilang mga listahan ng contact sa anumang pangunahing impormasyon at impormasyon sa pakikipag-ugnay na nakikita nila sa Ekolss.com, pati na rin ang iyong pangalan at larawan sa profile.

California Consumer Privacy Act (CCPA) Paggamit At Pagbubunyag Ng Personal na Data

Kinikilala ng Ekolss na binigkas ng California ang partikular na mga karapatang pagkapribado ng Mga Gumagamit ng Ekolss sa Estadong iyon. Dapat maunawaan ng mga Gumagamit ng California na hindi ibinebenta ng Ekolss ang data ng Gumagamit sa mga third party. Dagdag dito, ang Ekolss ay isang kumpanya ng pagpapanatili ng mga talaang medikal. Tulad ng naturan, halos lahat ng data ng User ay itinatago sa naka-encrypt na imbakan bilang isang medikal na tala, kasama ang lahat ng mga transcript ng nilikha ng User. Kinakailangan ng Sate Law na panatilihin ng mga Ekol ang mga nasabing tala nang hindi bababa sa pitong taon. Ang CCPA sa pangkalahatan ay hindi nalalapat sa impormasyong medikal na pinamamahalaan ng California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) o protektadong impormasyong pangkalusugan na nakolekta ng isang sakop na entity o associate ng negosyo na pinamamahalaan ng privacy, security, at paglabag sa mga patakaran ng abiso ng Health Insurance Portability at Batas sa Pananagutan (HIPAA) at Teknolohiya ng Impormasyon sa Pangkalusugan para sa Batas Pangkabuhayan at Pangklinikal na Kalusugan (HITECH) ng 2009.

Alinsunod sa Seksyon 1798.83 ng Kodigo Sibil ng California, ang mga residente ng California ay may karapatang humiling, isang beses sa isang taon, kung ang Ekolss ay nagbahagi ng kanilang personal na impormasyon (hindi data ng record na pang-medikal lamang) sa ibang mga kumpanya para sa direktang mga layunin sa marketing sa nakaraang taon ng kalendaryo. Ito ang 'Shine-the-Light Law.' Upang humiling ng isang kopya ng pagsisiwalat ng impormasyon na ibinigay ng Ekolss, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa Ekolss.com sa link na 'makipag-ugnay sa amin' sa website. Mangyaring payagan ang makatuwirang oras para sa isang tugon.

Kung ikaw ay residente ng California na wala pang 18 taong gulang, at isang nakarehistrong gumagamit ng anumang site kung saan nai-post ang patakarang ito, pinapayagan ka ng Seksyon ng Negosyo at Mga Propesyon ng California na humiling at kumuha ng pag-aalis ng nilalaman o impormasyon na na-post mo sa publiko sa aming site. . Ang Ekolss ay walang Gumagamit na mas mababa sa edad na 13 at hindi karaniwang pinapayagan ang mga Gumagamit na mag-post ng publiko ng impormasyon. Gayunpaman, kung sa palagay mo ay nai-post mo sa publiko ang impormasyon sa Site at nasa pagitan ka ng edad na 13 at 17, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa Ekolss.com sa link na 'makipag-ugnay sa amin' sa website. Mangyaring payagan ang makatuwirang oras para sa isang tugon. Mangyaring magkaroon ng kamalayan na ang naturang kahilingan ay hindi tinitiyak ang kumpleto o komprehensibong pag-aalis ng data / nilalaman na iyong nai-post at na maaaring may mga pangyayari kung saan hindi hinihiling ng batas o pinapayagan ang pagtanggal ng data, partikular ang data ng medikal, kahit na hiniling.

Karapatang Malaman ng California: Maaari kang humiling ng pag-access sa mga tukoy na piraso ng personal na data na aming nakolekta tungkol sa iyo sa huling 12 buwan. Maaari ka ring humiling ng mga karagdagang detalye tungkol sa aming mga kasanayan sa impormasyon, kasama ang mga kategorya ng personal na data na aming nakolekta tungkol sa iyo, mga mapagkukunan ng naturang koleksyon, mga kategorya ng personal na data na ibinabahagi namin para sa isang layunin sa negosyo o komersyal, at mga kategorya ng mga third party kasama ang kanino ibinabahagi namin ang iyong personal na data. Maaari mong gawin ang mga kahilingang ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa amin sa Ekolss.com sa link na 'makipag-ugnay sa amin' sa website. Mangyaring payagan ang makatuwirang oras para sa isang tugon.

Itinalagang Ahente ng California. Maaari kang magtalaga ng isang ahente upang humiling sa iyong ngalan. Dapat may access ang ahente na iyon sa iyong account upang ma-verify namin ang kahilingan.

Hindi Diskriminasyon sa California. Ang Ekolss ay hindi kailanman makikilala laban sa iyo, kasama ang pagtanggi o pagbibigay ng ibang antas ng serbisyo kung pipiliin mong gamitin ang iyong mga karapatan sa ilalim ng CCPA.

Pagkapribado sa Internasyonal na Paggamit at Ang GDPR

Pinayuhan ng Ekolss Platform ang parehong Client / Users at pagsasanay ng Mga Provider ng Platform na magkaroon ng kamalayan at respeto at sumunod sa mga lokal na batas ng anumang internasyonal na kliyente na nakabatay sa internasyonal. Ang Ekolss ay nakakaalam at nirerespeto ang pormal na promulgation ng mayroon nang mga regulasyon sa privacy ng data ng European Union (EU). Ang Pangkalahatang Regulasyon ng Proteksyon ng Data 2016/679 ay isang regulasyon sa batas ng EU tungkol sa proteksyon ng data at privacy para sa lahat ng mga indibidwal sa loob ng European Union at ng European Economic Area. Tinutugunan din nito ang pag-export ng personal na data sa labas ng EU at EEA at karaniwang tinutukoy bilang 'GDPR.' Palaging iginagalang ng Ekolss ang Privacy ng aming Client (tingnan ang aming Patakaran sa Privacy) at kami ay isang sertipikadong HIPAA na platform na sumusunod sa mahigpit na mga patakaran sa privacy ng data.

Ang pangunahing mga nangungupahan ng ipinahayag na mga regulasyon ng GDPR ay kasama, ngunit hindi limitado sa mga sumusunod:

Pagbubunyag kapag nagbebenta ka, naglipat o marketing ng third party ng data ng Gumagamit: Tulad ng nakabalangkas sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, ang Ekolss ay hindi nagbebenta o naglilipat ng data ng Client at ang anumang mga pagsisikap sa marketing ay nakatuon lamang sa mga panloob na pag-update ng impormasyon sa aming mga nakarehistrong kliyente.

Pag-access sa nakolektang data: Sa Ekolss, mayroon ka nang kakayahang i-access ang iyong ibinahaging data (Ang iyong personal na impormasyon, ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay sa emergency at lahat ng iyong pakikipag-ugnay sa iyong Mga Tagabigay) at gamitin ito ayon sa gusto mo.

Malinaw na Pahintulot: Sa Ekolss ang aming Mga Tuntunin sa Paggamit ay malinaw sa kung anong pahintulot ang hinihiling namin patungkol sa iyong data at bago ang iyong pakikipag-ugnayan sa iyong Tagabigay, sinusuri mo at sumasang-ayon ka sa isang karagdagang proseso ng 'kaalamang pahintulot'.

Seguridad: Sa Ekolss na-encrypt namin ang aming data mula sa unang araw at palaging naimbak ang lahat ng Impormasyon sa Pribadong Pangkalusugan na may ganap na pagsunod sa HIPAA at sa isang hindi nagpapakilalang porma tulad ng hinihiling ng GDPR.

Paunawa / Awdit: Sa Ekolss, bibigyan namin ng abiso ang aming Mga kliyente ng anumang paglabag sa data at gumagamit kami ng isang full time na Opisyal ng seguridad, pati na rin ang pagsali sa isang firm ng seguridad ng third party na pana-panahong i-audit ang pareho o security ng code at teknolohiya pati na rin ang aming mga patakaran sa HIPAA at mga pamamaraan sa paligid ng seguridad ng data.

Panghuli, umaasa sa iyong bansa o pinagmulan ng EU, isinasaalang-alang ng GDPR kung ano ang dating tinawag na tamang 'kalimutan' o humiling ng pagtanggal ng iyong data sa sandaling tumigil ka sa paggamit ng isang partikular na application o site. Ang partikular na nangungupahan ng GDPR ay maaaring sumalungat sa mga naaangkop na batas sa pagpapanatili ng mga talaang medikal. Sa Estados Unidos, nangangailangan ito ng hindi bababa sa pitong taon ng pagpapanatili, na karaniwan sa buong mundo at kung minsan ay hanggang sampung taon o higit pa sa ilang mga bansa. Kaya, hindi katulad ng ilang mga platform ng data, hindi maaaring burahin ng Ekolss ang pribadong data ng kalusugan nang direkta sa kahilingan ng isang Client, dahil maaari itong maituring na mahalaga para sa iba pang mga layunin ng pagpapanatili ng medikal na file. Ang mga naaangkop na mga batas sa pagpapanatili ng medikal na bansa sa pangkalahatan ay itinuturing na isang katanggap-tanggap na pagbubukod sa mga regulasyon ng GDPR tungkol sa karapatang matanggal ang ilang data.

Mga Pakikipagtalo sa Privacy

Malulutas mo ang anumang paghahabol, sanhi ng aksyon o pagtatalo (pag-angkin) na mayroon ka sa amin na nagmula sa o na nauugnay sa Pahayag na ito o Ekolss.com na eksklusibo sa isang korte ng estado o pederal na matatagpuan sa New York. Ang mga batas ng Estado ng Delaware ang mamamahala sa Pahayag na ito, pati na rin ang anumang paghahabol na maaaring lumitaw sa pagitan mo at namin, nang walang pagsasaalang-alang sa salungatan ng mga probisyon ng batas.

Kung ang sinuman ay magdadala ng isang paghahabol laban sa amin na nauugnay sa iyong mga aksyon, nilalaman o impormasyon sa Ekolss.com, babayaran mo kami at hindi makakasama mula at laban sa lahat ng mga pinsala, pagkalugi, at gastos ng anumang uri (kabilang ang makatuwirang ligal na bayarin at gastos) na nauugnay sa ang nasabing pag-angkin.

Mga Social Network at Ekol

Pinapayagan ng mga serbisyong ito ang web site na ma-access ang data sa iyong profile sa mga social network, at makipag-ugnay sa pamamagitan ng iyong post. Ang mga serbisyong ito ay hindi awtomatikong naaktibo, ngunit nangangailangan ng malinaw na pahintulot ng Gumagamit.

Maaaring magbahagi ang mga gumagamit ng Ekolss ng impormasyon at Data na ibinibigay sa Site na ito sa mga social network kung saan nakarehistro ang User, tinatanggap ang kanilang patakaran sa privacy. Ang mga pindutan / widget sa panlipunan ng Facebook (Facebook) Ang pindutan ng Facebook Social ay isang serbisyo na pinamamahalaan ng Facebook Inc., isang kumpanya na sumusunod sa inisyatibong Framework ng Patakaran sa Privacy na 'Safe Harbor', na ginagarantiyahan ang paghawak ng Personal na Data.

Ang Twitter ay pinamamahalaan ng Twitter, isang kumpanya na sumusunod sa pagkukusa ng 'Safe Harbor' na Patakaran sa Privacy, na ginagarantiyahan ang paghawak ng Personal na Impormasyon.

Pangwakas na Mga Salita mula sa Ekolss

Sinusubukan naming panatilihing ligtas ang Ekolss.com, ngunit ginagamit mo ito sa iyong sariling peligro. Nagbibigay kami ng Ekolss.com na 'Tulad Ng' nang walang anumang malinaw o ipinahiwatig na mga garantiya. Hindi namin ginagarantiyahan na ang Ekolss.com ay ligtas o ligtas. Ang Ekolss.com ay hindi responsable para sa mga aksyon, nilalaman, impormasyon, o data ng mga third party, at pinakawalan mo kami, ang aming mga director, opisyal, empleyado, at ahente mula sa anumang mga paghahabol at pinsala, kilala at hindi alam, na nagmula sa o sa anumang paraan na konektado sa anumang paghahabol na mayroon ka laban sa anumang naturang mga third party.

Nagsusumikap kaming lumikha ng isang pandaigdigang pamayanan na may pare-parehong pamantayan para sa lahat, ngunit pinagsisikapan din naming igalang ang mga lokal na batas. Pinapayagan mong ilipat ang iyong personal na data sa at maproseso sa Estados Unidos. Kung ikaw ay matatagpuan sa isang bansang naka-embargo ng Estados Unidos, o nasa listahan ng Mga Espesyal na Itinalagang Nasyonal na Kagawaran ng Treasury ng Estados Unidos hindi ka sasali sa mga aktibidad na pang-komersyo sa Ekolss.com (tulad ng advertising o pagbabayad). Sa pamamagitan ng nilalaman ibig sabihin namin ang anumang nai-post mo sa Ekolss.com na hindi isasama sa kahulugan ng impormasyon. Sa pamamagitan ng data nangangahulugan kami ng nilalaman at impormasyon na maaaring makuha ng mga third party mula sa Ekolss.com o ibibigay sa Ekolss.com sa pamamagitan ng Platform. Sa pamamagitan ng pag-post ibig sabihin namin ang pag-post sa Ekolss.com o kung hindi man ay gawing magagamit sa amin (tulad ng sa pamamagitan ng paggamit ng isang application). Sa pamamagitan ng paggamit ibig sabihin namin ang paggamit, kopyahin, publikong isagawa o ipakita, ipamahagi, baguhin, isalin, at / o lumikha ng mga gawaing derivative.

Hayagang nagbuboluntaryo ang Ekolss.com ng mga kasanayan nito sa pagkolekta ng impormasyon, mga kakayahan sa pag-target, at paggamit nito ng cookies. Kung mayroon kang anumang mga katanungan na nauukol sa patakaran sa privacy at mga nilalaman nito, mangyaring idirekta ang iyong sulat sa Ekolss.com sa link na 'makipag-ugnay sa amin' sa website.

Maunawaan, na tinatrato namin ang iyong paggamit ng aming platform nang may lubos na paggalang sa iyong privacy. Pinananatili namin ang lahat ng impormasyong hindi isiniwalat sa itaas na pribado sa pagitan ng Therapist at ng Gumagamit, pinapanatili lamang ang mga hindi na-decimated na 'file' na mga kopya para sa sanggunian sa kaso ng ligal na hindi pagkakaunawaan ng utos ng korte dahil hinihiling kami sa ilalim ng Mga Batas Pederal para sa panahon hanggang pitong taon o ng naaangkop na Regulasyon ng Estado. Pinoprotektahan ng pagpapanatili ng file ang kaligtasan ng User at ng mga Therapist. Ang Ekolss ay hindi mananagot para sa data na nawala / nakalantad / ginamit dahil sa likas na katangian ng Internet at mga digital na kapaligiran, kabilang ang mga iligal na pagkilos ng mga hacker at kriminal, mga teknikal na malfunction ng mga server at database atbp. Ito ang mga tinatanggap na peligro ng aming Mga Gumagamit at gumagamit ng Sa pangkalahatan ang Internet. Sumasang-ayon ka sa pamantayang ito sa paggamit ng aming site.

May karapatan ang Ekolss na baguhin ang Pahayag ng Pagkapribado sa anumang oras nang walang abiso, at ang kasalukuyang Pahayag sa Pagkapribado lamang ang maaaring ituring na epektibo. Anuman ang mga pag-update sa paglaon o mga pagbabago sa aming abiso sa privacy, hindi namin kailanman gagamitin ang impormasyong isinumite mo sa ilalim ng aming kasalukuyang abiso sa privacy sa isang bagong paraan nang hindi ka muna bibigyan ng isang pagkakataon na mag-opt out o kung hindi man maiwasan ang paggamit na iyon.

Kagiliw-Giliw Na Mga Artikulo