Bakit Ang mga Manok ay Kumakain ng Kanilang Sariling Itlog?

Maaari mong makita ang iyong mga manok na kumakain ng kanilang sariling mga itlog at magtaka kung ano ang gagawin tungkol dito. Magbasa para matuklasan kung bakit nila ito ginagawa at kung paano sila pipigilan!