Ang kahulugan ng Panalangin ng Panginoon (Ipinaliwanag na Taludtod ayon sa Taludtod)

Sa aklat ng Mattew, ginamit ni Jesus ang Panalangin ng Panginoon bilang isang simpleng halimbawa kung paano manalangin sa Diyos.Gayunpaman, ang mga lumang pariralang Ingles na ginamit sa King James Version (KJV) ng panalangin ay maaaring mahirap maunawaan.Pagkatapos nito, hindi na kami gumagamit ng ilang mga salita sa pagsasalin ng KJV tulad ng sining, sa iyo, at sa iyo.Kaya't ano ang ibig sabihin ng Panalangin ng Panginoon sa bawat talata?

Iyon ang itinakda kong malaman at nagulat sa aking natuklasan. Isinama ko ang ilan sa aking sariling komentaryo sa Panalangin din ng Panginoon.Basahin Susunod:Kung Paano Ang Isang Nakalimutang 100-Taong-Taong Lumang Panalangin Binago ang Aking Buhay

Ang Panalangin ng Panginoon: Mateo 6: 9-13 Bersyon (KJV)

Ama namin na nasa langit, Banal ang iyong pangalan. Dumating ang iyong kaharian, ang iyong kalooban ay matupad sa lupa, na kung paano sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga utang, tulad ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, ngunit iligtas mo kami sa kasamaan: Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailan man. Amen.

Kaugnay: Ang aming Ama Aling Sining sa Langit PanalanginAno ang Ibig Sabihin ng Panalangin ng Panginoon (Taludtod ayon sa Taludtod)?

Narito ang aking interpretasyon ng Panalangin ng Panginoon:

Ama namin na nasa langit

Ang panalangin ng Panginoon ay nagsisimula sa Aming Ama dahil lahat tayo ay mga anak ng Diyos. Ipinagdarasal natin ang Kanyang awa o kapatawaran sa ating lahat, hindi lamang para sa ating sarili.

Ang panalangin ay nagpapatuloy kung aling sining sa langit. Sa Old English, ang art ay nangangahulugang maging o mayroon. Ito ay isang paalala na manalangin tayo sa isang Diyos na naninirahan sa Langit, at hindi kami nagdarasal sa mga bagay sa Lupa.

Sambahin ang ngalan mo.

Sa simpleng mga salita, banal ang iyong pangalan ay nangangahulugang iginagalang natin ang Diyos at kami ay matapat lamang sa Kanya. Ang pariralang ito ay tulad ng ating pangako ng katapatan sa Diyos.

Aaminin ko na sa aking mga klase sa pag-aaral ng panlipunan sa high school hindi ako nasiyahan sa pagbabasa ng Shakespeare. Kahit ilang beses kong basahin ang kanyang mga dula o tula, hindi ko lang maintindihan ang lahat ng mga salitang Ingles na ginamit niya.

Gayunpaman, nang sinimulan kong sirain ang kanyang pagsusulat, salitang-salita, mas madaling basahin.

Ang pareho ay maaaring gawin sa Panalangin ng Panginoon. Halimbawa:

 • Ang banal na kahulugan ay:banal o iginagalang
 • Maging iyong paraan:iyong
 • Ang ibig sabihin ng pangalan:ang tawag namin sa iyo

Kung pagsasama-sama namin ang mga salitang ito sa simpleng Ingles, maaaring maintindihan ang pariralang ito habang iginagalang namin kayo.

Dumating ang iyong kaharian,

Kapag dinadasal ni Jesus na dumating ang iyong kaharian ay sinabi lamang niya na ang Diyos ay magiging kontrol magpakailanman o hanggang sa katapusan ng panahon.

 • Ang iyong pamamaraan:inyo
 • Ang ibig sabihin ng Kaharian ay:isang lugar na kinokontrol ng isang hari
 • Ang ibig sabihin ng Come ay:mangyari

Ang pagsasama-sama ng mga salitang ito ay maaari naming isalin ang pangungusap na ito upang sabihin na ang Diyos ay kasalukuyang namamahala at palaging magiging.

Matutupad ang iyong kalooban sa lupa, tulad ng sa langit.

Upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng talatang ito ng Panalangin ng Panginoon, dapat nating basahin itong mabuti. Gumagamit ang talata ng napaka pangunahing mga salita, ngunit nagtataglay sila ng napakahalagang kahulugan.

 • Ang iyong pamamaraan:inyo
 • Ang ibig sabihin ni Will ay:hangarin o hangarin
 • Ang ibig sabihin ay tapos na:nakumpleto

Matapos pag-aralan ang talatang ito ng panalangin ng Panginoon, malinaw na nangangako tayo sa Diyos na susundin natin ang kanyang mga hangarin o hangarin sa Lupa.

Sinabi lamang ng talata, ang iyong mga hangarin ay makukumpleto sa Lupa, tulad ng sa Langit.

Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw.

Kung nabasa mo ang iba pang mga puna sa Panalangin ng Panginoon, binibigyan kami ng talata sa araw na ito ang aming pang-araw-araw na tinapay ay madalas na mabibigyang kahulugan sa maraming iba't ibang mga paraan.

Sa Exodo 16: 4 sinabi ng Diyos kay Moises na tuwing umaga ay babagsak ang tinapay mula sa langit upang pakainin ang mga anak ni Israel na nagugutom. Kinokolekta lamang nila ang mas maraming tinapay hangga't kailangan nila para sa araw na iyon at itago ang wala sa mga ito para sa susunod na araw. Ito ang pang-araw-araw na tinapay na tinutukoy ni Jesus.

Naniniwala ako na ang tunay na kahulugan ng talatang ito ay na dapat tayong laging umasa sa Diyos na maglalaan para sa atin. Sa paglago natin ng espiritwal, hindi tayo malaya at hindi na kailangan ng Diyos na maglalaan para sa atin. Habang lumalapit tayo sa Diyos kailangan natin siya ng higit pa kaysa dati.

At patawarin mo kami sa aming mga utang, tulad ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin.

Humihiling ang King James Version ng Panalangin ng Panginoon sa Diyos na patawarin ang aming mga utang, tulad ng pagpapatawad sa ating mga may utang (ang mga taong may utang sa atin).

Kapag naiisip natin ang salitang utang ngayon, ang unang bagay na marahil naisip ko ay isang pautang o panghihiram ng pera.

Gayunpaman, ang talata ay hindi tumutukoy sa mga utang sa pananalapi. Sa halip ito ay sumasagisag sa mga matuwid o moral na utang. Sa simpleng salita, si Jesus ay tumutukoy sa ating dating mga kasalanan.

Sa panalangin ng Panginoon hinihiling namin sa Diyos na patawarin ang ating mga kasalanan pagkatapos nating patawarin ang mga kasalanan ng iba.

Tandaan, dapat muna nating patawarin ang iba sa kanilang mga kasalanan o pagkakamali. Pagkatapos, maaari nating hilingin sa Diyos na patawarin ang ating mga kasalanan. Hindi sa ibang paraan.

At huwag mo kaming ihatid sa tukso,

Ang talatang ito ng Panalangin ng Panginoon ay humihiling sa Diyos na huwag tayong akayin na gumawa ng mali o sa tukso. Kailangan natin ang tulong ng Diyos sapagkat madalas tayong linlangin ng diyablo sa paggawa ng mga maling pagpipilian sa buhay.

Humihiling tayo sa Diyos na tulungan tayong maiwasan ang paggawa ng mas masamang desisyon.

Ngunit iligtas mo kami sa kasamaan:

Ang salitang ihatid sa talatang ito ay hindi nangangahulugang kung ano ang tila.

Hindi namin hinihiling sa Diyos na iligtas kami tulad ng isang pizza mula sa puntong A hanggang sa punto B. Ang Diyos ay hindi ang aming driver ng Uber.

Sa halip, humihiling tayo sa Diyos na iligtas tayo at palayain tayo mula sa kasalanan at kasamaan sa ating buhay.

Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailan man. Amen.

Ang pangwakas na talata ng Panalangin ng Panginoon ay ang ating pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos.

 • Ang ibig sabihin ng Iyong:bagay na pagmamay-ari mo
 • Ang ibig sabihin ng Kaharian ay:isang lugar na kinokontrol ng isang hari (langit at lupa)
 • Ang ibig sabihin ng lakas:kakayahang kumilos
 • Ang ibig sabihin ng kaluwalhatian:upang magbigay respeto o papuri

Sa pamamagitan ng pagsasabi ng linyang ito ng panalangin ay sinasabi natin sa Diyos na hindi namin makakalimutan na ang lahat ay pag-aari Niya. Siya ang may kontrol sa Langit at Lupa, may kapangyarihan siyang magkaroon ng awa sa atin o parusahan tayo, at nararapat sa kanya ang lahat ng papuri o pagkilala.

Buod ng Panalangin ng Panginoon (Plain English)

Ngayon natuklasan natin ang kahulugan ng bawat talata ng Panalangin ng Panginoon, mas madaling maintindihan, tama?

Batay sa aking pagsasaliksik, ito ang paraan kung paano ko masisira ang Panalangin ng Panginoon sa simpleng Ingles:

Lord, loyal kami sa iyo sa langit. Ikaw ang namamahala at gagawin namin ang eksaktong sinasabi mo. Salamat sa iyong ibinibigay sa amin araw-araw. Mapapatawad ko ang iba sa kanilang mga pagkakamali. Patawarin mo ang mga pagkakamali ko. Tulungan mo akong iwasan ang paggawa ng hindi magagandang desisyon. Pakawalan mo ako sa aking mga kasalanan. Nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan at karapat-dapat sa lahat ng papuri. Amen.

Ngayon na ang Iyong Gilas

Kaya't ngayong alam mo kung ano ang ibig sabihin ng Panalangin ng Panginoon sa bawat talata, nais kong marinig mula sa iyo.

Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng Panalangin ng Panginoon?

Paano mo masisira ang talata ng Panalangin sa bawat talata?

Alinmang paraan, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-iwan ng isang komento sa ibaba ngayon.

p.s. Naisip mo ba kung ano ang hinaharap para sa iyong buhay pag-ibig?

Kagiliw-Giliw Na Mga Artikulo