Tuklasin Ang Pinakamalaking Red Grouper na Nahuli sa Louisiana

Ang rekord ng estado ng Louisiana para sa red grouper ay isang eye-popper! Narito ang mga detalye ng kamangha-manghang catch na iyon.