Ang Hermit Crabs ba ay Nocturnal o Diurnal? Ipinaliwanag ang Kanilang Pag-uugali sa Pagtulog

Nagtatanong ang mga tao, ang mga hermit crab ba ay panggabi o pang-araw? Simple lang ang sagot. Ang mga hermit crab ay nocturnal at natutulog ng anim hanggang walong oras araw-araw.