Appenzeller Dog

Tangkilikin ang artikulong ito na sinaliksik ng dalubhasa sa Aso ng Appenzeller, kabilang ang kung saan nakatira ang Appenzeller Dog s, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Appenzeller Dog s.

Arctic Fox

Ang mga Arctic fox ay maliit, kaibig-ibig, at may likas na mga pagbagay na pinoprotektahan ang mga ito mula sa mga mandaragit at napakalamig na temperatura.

Arctic Hare

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na eksperto sa Arctic Hare, kabilang ang kung saan nakatira ang Arctic Hare, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Arctic Hare s.

Arctic Wolf

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa Arctic Wolf, kabilang ang kung saan nakatira ang Arctic Wolf s, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Arctic Wolf s.

Armadillo

Ang armadillo ay isang hayop na may matigas na panlabas na shell, na pinoprotektahan ito mula sa mga mandaragit at mga panganib sa kapaligiran. Matuto nang higit pa tungkol dito.

Asian Elephant

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na eksperto sa Asian Elephant, kabilang ang kung saan nakatira ang Asian Elephant, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Asian Elephant s.

Asian Giant Hornet

Basahin ang tungkol sa kasumpa-sumpa na Asian Giant 'pagpatay' na Hornet kasama ang pinagmulan, laki, bilis, at mga peligro na nai-post ng mga hornet sa mga honey honey ng US.

Asian Palm Civet

Tangkilikin ang artikulong ito na sinaliksik ng dalubhasa sa Asian Palm Civet, kabilang ang kung saan nakatira ang Asian Palm Civet, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon na may mataas na kalidad na mga larawan ng Asian Palm Civet s.

Asiatic Black Bear

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik ng eksperto sa Asiatic Black Bear, kabilang ang kung saan nakatira ang Asiatic Black Bear, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Asiatic Black Bear s.

Mga Auroch

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa Aurochs, kabilang ang kung saan nakatira ang Aurochs, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon na may mataas na kalidad na mga larawan ng Aurochs s.

Australian Cattle Dog

Ang mga aso ng baka sa Australia ay tapat, masigla, at palakaibigan. Ang asong ito, na kilala rin bilang isang pula o asul na tagapagbilis, ay matalino na may usisero.

Australian Kelpie Dog

Tangkilikin ang artikulong ito na sinaliksik nang eksperto sa Australian Kelpie Dog, kabilang ang kung saan nakatira ang Australian Kelpie Dog s, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Australian Kelpie Dog s.

Australian Mist

Tangkilikin ang artikulong ito na sinaliksik ng dalubhasa sa Mist ng Australia, kabilang ang kung saan nakatira ang Australian Mist s, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Australian Mist s.

Australian Terrier

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa Australian Terrier, kabilang ang kung saan nakatira ang Australian Terrier, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Australian Terrier s.

Australian Shepherd

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik ng eksperto sa Australian Shepherd, kabilang ang kung saan nakatira ang Australian Shepherd, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Australian Shepherd s.

Avocet

Masiyahan sa artikulong sinaliksik ng eksperto sa Avocet, kabilang ang kung saan nakatira ang Avocet, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Avocet s.

Axolotl

Ang Axolotls, na madalas na tinatawag na 'Mexican na naglalakad na isda,' ay may isang natatanging hitsura at napaka-tanyag bilang mga kakaibang alaga. Matuto nang higit pa tungkol sa kanila.

Aye aye

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito sa Aye Aye, kabilang ang kung saan nakatira si Aye Aye, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Aye Aye s.

Baboon

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa Baboon, kabilang ang kung saan nakatira ang Baboon, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Baboon s.

Bactrian Camel

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa Bactrian Camel, kabilang ang kung saan nakatira ang Bactrian Camel, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Bactrian Camel s.