Albatross

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa Albatross, kabilang ang kung saan nakatira ang Albatross, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Albatross s.

Alligator

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa Alligator, kabilang ang kung saan nakatira ang Alligator, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Alligator s.

Aldabra Giant Tortoise

Tangkilikin ang artikulong ito na sinaliksik ng dalubhasa sa Aldabra Giant Tortoise, kabilang ang kung saan nakatira ang Aldabra Giant Tortoise, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Aldabra Giant Tortoise s.

Alpaca

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa Alpaca, kabilang ang kung saan nakatira ang Alpaca, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Alpaca s.

Alpine Dachsbracke

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa Alpine Dachsbracke, kabilang ang kung saan nakatira ang Alpine Dachsbracke, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Alpine Dachsbracke s.

Amerikanong Alsatian

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik ng ekspertong ito sa American Alsatian, kabilang ang kung saan nakatira ang mga Amerikanong Alsatian, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may de-kalidad na mga larawan.

American Bulldog

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa American Bulldog, kabilang ang kung saan nakatira ang American Bulldog, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng American Bulldog s.

American Cocker Spaniel

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa American Cocker Spaniel, kabilang ang kung saan nakatira ang American Cocker Spaniel, kung ano ang kinakain nila at marami pang iba. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng American Cocker Spaniel s.

American Coonhound

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa American Coonhound, kabilang ang kung saan nakatira ang American Coonhound, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng American Coonhound s.

Amerikanong Eskimo Dog

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik ng ekspertong ito sa American Eskimo Dog, kabilang ang kung saan nakatira ang American Eskimo Dog s, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng American Eskimo Dog s.

American Foxhound

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa American Foxhound, kabilang ang kung saan nakatira ang American Foxhound, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng American Foxhound s.

American Staffordshire Terrier

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa American Staffordshire Terrier, kabilang ang kung saan nakatira ang American Staffordshire Terrier, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng American Staffordshire Terrier s.

American Pit Bull Terrier

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa American Pit Bull Terrier, kabilang ang kung saan nakatira ang American Pit Bull Terrier, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng American Pit Bull Terrier s.

American Water Spaniel

Ang American Water Spaniels ay pinalaki sa Wisconsin at Minnesota bilang mga aso sa pangangaso na magaling kumuha ng waterfowl. Matuto nang higit pa tungkol sa lahi na ito.

Amur Leopard

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa Amur Leopard, kabilang ang kung saan nakatira ang Amur Leopard, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Amur Leopard s.

Angelfish

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na eksperto sa Angelfish, kabilang ang kung saan nakatira ang Angelfish, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may mataas na kalidad na mga larawan ng Angelfish s.

Anatolian Shepherd Dog

Tangkilikin ang artikulong sinaliksik na ito ng eksperto sa Anatolian Shepherd Dog, kabilang ang kung saan nakatira ang Anatolian Shepherd Dog s, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon ay may de-kalidad na mga larawan.

Ant

Tangkilikin ang artikulong ito na sinaliksik ng eksperto sa Ant, kabilang ang kung saan nakatira ang Ant, kung ano ang kinakain nila at marami pa. Ngayon na may mataas na kalidad na mga larawan ng Ant s.

Anteater

Ang mga anteater ay kilala sa kanilang mahabang dila na ginagamit upang kumain ng mga insekto na binubuo ng karamihan sa kanilang diyeta. Alamin ang higit pa tungkol sa kanila.

Antelope

Ang antelope ay gumagala sa mga kagubatan at kapatagan ng Africa at Asya, na umaasa sa hindi kapani-paniwalang bilis at liksi na makaiwas sa karamihan sa mga mandaragit.