Ang Sable Antelope na ito ay Halos Maglagay ng Leon sa isang Horn Kebab Kapag Sila ay Umaatake

Sa video clip na ito, panoorin ang isang leon na sinusubukang ibagsak ang isang antelope. Sa huli, pinilit nitong ihinto ang pag-atake, na nanganganib na masusugatan.