29 Magagandang Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pag-ibig at Pagmamahal sa Iba

Sa post na ito malalaman mo ang aking mga paboritong talata sa bibliya tungkol sa pag-ibig na maaaring makatulong na manalo sa iyong kasintahan.Sa katunayan, madalas akong bumaling sa bibliya kapag kailangan ko ng patnubay sa aking pag-aasawa o mga relasyon. Dagdag pa, ang mga banal na kasulatang ito tungkol sa pag-ibig ay mahusay na isama sa araw ng mga Puso o kard ng anibersaryo.Habang may daan-daang mga talata tungkol sa pag-ibig sa Bibliya, napagpasyahan kong paliitin ang aking listahan sa mga talata lamang na direktang nagsasalita sa aking puso.Handa nang tuklasin ang pinakamagagandang mga quote sa bibliya tungkol sa pag-ibig?

Magsimula na tayo!Kaugnay:Kung paano ang isang nakalimutang 100-taong-gulang na panalangin ay nagbago sa aking buhay at nailigtas ang aking pag-aasawa

Ang Pinakamahusay na Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pag-ibig

1 Corinto 13: 4-8 BBE

Ang pag-ibig ay matiyaga, ang pag-ibig ay mabait. Hindi ito naiinggit, hindi ito nagmamayabang, hindi ito ipinagmamalaki. Hindi nito pinapahiya ang iba, hindi ito naghahanap ng sarili, hindi madaling magalit, hindi ito nagtatala ng mga mali. Ang pag-ibig ay hindi nalulugod sa kasamaan ngunit nagagalak sa katotohanan. Palaging pinoprotektahan, laging nagtiwala, laging umaasa, laging nagtiyaga. Ang pag-ibig ay hindi nabigo. Ngunit kung saan may mga hula, titigil sila; kung saan may mga dila, tatahimik sila; kung saan may kaalaman, ito ay lilipas.

Roma 13: 8 BBE

Huwag hayaang manatiling natitirang utang, maliban sa patuloy na pag-ibig na magmahal sa isa't isa, sapagkat ang sinumang nagmamahal sa iba ay tumupad sa batas.

1 Pedro 4: 8 BBE

At higit sa lahat maging mainit sa inyong pag-ibig sa isa't isa; sapagkat sa pag-ibig ay may kapatawaran para sa mga kasalanan na hindi mabilang

Colosas 3:14 BBE

At higit sa lahat, magkaroon ng pag-ibig; ang tanging paraan kung saan maaari kang ganap na makasama.

1 Corinto 13:13 BBE

Ngunit ngayon mayroon pa rin kaming pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, ang tatlong ito; at ang pinakamalaki sa mga ito ay ang pag-ibig.

2 Tesalonica 3: 5 BBE

At nawa ang inyong mga puso ay gabayan ng Panginoon sa pag-ibig ng Diyos at tahimik na paghihintay kay Cristo.

Juan 4: 18-19 BBE

Walang takot sa pag-ibig: ang tunay na pag-ibig ay walang puwang sa takot, sapagkat kung saan ang takot, mayroong sakit; at siya na hindi malaya sa takot ay hindi kumpleto sa pag-ibig. May kapangyarihan tayong magmahal, dahil una siyang nagmahal sa atin.

1 Corinto 16:14 BBE

Hayaan ang lahat ng iyong gawin ay tapos na sa pag-ibig.

1 Juan 4: 8 BBE

Ang walang pag-ibig ay walang kaalaman sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.

Mga Taga-Efeso 4: 2 BBE

Maging ganap na mapagpakumbaba at banayad; maging matiyaga, magtitiis sa isa't isa sa pag-ibig.

1 Juan 4:11 BBE

Mga mahal ko, kung ang Diyos ay may gayong pagmamahal sa atin, tama na magkaroon tayo ng pag-ibig sa isa't isa.

Marcos 12: 29-31 BBE

Sumagot si Jesus, Ang una ay, Makinig ka, O Israel: Ang Panginoon nating Dios ay iisang Panginoon; At dapat kang magmahal sa Panginoon mong Dios ng buong puso, at ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ang pangalawa ay ito, Magmamahal sa kapwa tulad ng sa iyong sarili. Walang ibang batas na higit sa mga ito.

1 Juan 3: 16-18 BBE

Dito natin makikita kung ano ang pag-ibig, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin; at nararapat na ibigay natin ang ating buhay para sa mga kapatid. 17 Datapuwa't kung ang isang tao ay may mga pag-aari ng sanglibutang ito, at makita na ang kanyang kapatid ay nangangailangan, at itatakip ang kanyang puso laban sa kanyang kapatid, paanong posible na ang pagibig ng Dios ay nasa kaniya? 18 Mga anak kong maliit, huwag nating hayaang ang ating pag-ibig ay nasa salita at sa dila, ngunit sa gawi at sa mabuting pananampalataya.

Kanta ni Solomon 3: 4 BBE

Malayo pa lamang ako sa kanila, nang makaharap ko siya na siyang mahal ng aking kaluluwa. Hinawakan ko siya sa mga kamay, at hindi ko siya binitawan, hanggang sa dalhin ko siya sa bahay ng aking ina, at sa silid ng nanganak sa akin.

Roma 12: 9 BBE

Hayaan ang pag-ibig na walang pandaraya. Maging mapoot sa kung ano ang masama; panatilihin ang iyong isipan sa kung ano ang mabuti.

1 Juan 4:21 BBE

At ito ang salitang mayroon tayo mula sa kanya, na ang umiibig sa Diyos ay dapat magkaroon ng parehong pag-ibig sa kanyang kapatid.

Mga Talata sa Wika Tungkol sa Pag-ibig

Kawikaan 3: 3-4 BBE

Huwag mong iwan ang awa at mabuting pananampalataya; hayaan silang nakasabit sa iyong leeg, na naitala sa iyong puso; Kaya't magkakaroon ka ng biyaya at magandang pangalan sa paningin ng Diyos at ng mga tao.

Kawikaan 10:12 BBE

Ang poot ay sanhi ng marahas na kilos, ngunit ang lahat ng mga pagkakamali ay natatakpan ng pag-ibig.

Kawikaan 17:17 BBE

Ang isang kaibigan ay mapagmahal sa lahat ng oras, at nagiging isang kapatid sa mga oras ng kaguluhan.

Mga Salmo Tungkol sa Pag-ibig

Awit 13: 5 BBE

Ngunit ako ay may pananalig sa iyong awa; ang aking puso ay magagalak sa iyong pagliligtas.

Awit 40:11 BBE

Huwag mong alisin ang iyong banayad na mga kaawaan sa akin, Oh Panginoon; hayaan mong ang iyong awa at ang iyong pananampalataya panatilihin akong ligtas magpakailanman.

Awit 57:10 BBE

Sapagka't ang iyong kaawaan ay dakila, na umaabot hanggang sa langit, at ang iyong katuwiran ay umakyat sa mga ulap.

Awit 63: 3 BBE

Dahil ang iyong awa ay mas mahusay kaysa sa buhay, bibigyan kita ng papuri.

Awit 86: 5 BBE

ikaw ay mabuti, Oh Panginoon, at puno ng kapatawaran; ang iyong awa ay dakila sa lahat ng tumatawag sa iyo.

Awit 89: 1-2 BBE

Ang aking awit ay ukol sa mga kaawaan ng Panginoon magpakailan man: sa aking bibig ay ilalahad ko ang kanyang pananampalataya sa lahat ng mga salinlahi. Sapagka't sinabi mo, Ang awa ay magpapatatag magpakailan man; ang aking pananampalataya ay hindi magbabago sa langit.

Awit 94:18 BBE

Kung sasabihin ko, Ang aking paa ay nadulas; ang iyong awa, Oh Panginoon, ang aking suporta.

Awit 107: 8-9 BBE

Purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang awa, at sa mga kababalaghang ginagawa niya sa mga anak ng mga tao! Ibinibigay niya ang pagnanasa nito sa hindi gumagalaw na kaluluwa, sa gayon ito ay puno ng mabubuting bagay.

Awit 136: 1-3 BBE

Oh purihin mo ang Panginoon, sapagka't siya ay mabuti: sapagka't ang kaniyang kaawaan ay magpakailan man. Oh purihin mo ang Dios ng mga dios: sapagka't ang kaniyang kaawaan ay magpakailan man. Oh purihin mo ang Panginoon ng mga panginoon: sapagka't ang kaniyang kaawaan ay magpakailan man.

Awit 143: 8 BBE

Ipaalam sa akin ang kwento ng iyong kaawaan sa umaga, sapagka't ang pagasa ko ay nasa iyo: bigyan mo ako ng kaalaman sa daan na aking patutunguhan; sapagkat ang aking kaluluwa ay itinaas sa iyo.

Ngayon na ang Iyong Gilas

At ngayon nais kong marinig mula sa iyo.Aling banal na kasulatan tungkol sa pag-ibig ang iyong paborito?

Mayroon bang mga talata sa bibliya na dapat kong idagdag sa listahang ito?

Alinmang paraan, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba ngayon.

p.s. Naisip mo ba kung ano ang hinaharap para sa iyong buhay pag-ibig?

Kagiliw-Giliw Na Mga Artikulo