Ngipin ng Wild Boar

Ang mga baboy-ramo ay mga baboy-ramo na may matutulis na pangil na kumakain ng mga berry, hayop, at bangkay. Anong uri ng ngipin mayroon ang mga omnivore na ito?